Homo Novus 2015

Info

Medijiem

Teātra kritiķu un kultūras žurnālistu akreditācija uz festivālu ir slēgta.

Publicitāte un informācija

Laura Stašāne
T: 67228477
T: 26523513
laura@theatre.lv